Phiếu xuất kho 2 liên (20 x 25)

Dòng sản phẩm: Phiếu nhập, xuất
Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
$0.00
Giá chưa VAT: $0.00