Thông tin của chúng tôi:

Địa chỉ:
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cung Nhu Học:
International Educational Supply Corporation (IES Corp.)
2/18, Đường số 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
+84-28–37753501 / 37753502 / 37753503
Fax:
+84 -28 – 37753504
E-Mail:
vpp@iesvietnam.com

Giờ Làm việc
Thứ 2 - 6: 8:00 sáng – 5:00 chiều.
Thứ 7: 8:00 sáng – 12:00 chiều.

Thông tin của Bạn: